Aksaray Üniversitesi
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
UZEM Türk Dili I Dersi Bologna Ders Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz kalite çalışmaları doğrultusunda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ön lisans ve lisans düzeyinde verilen TDI 195 Türk Dili I dersine ait Bologna Ders Değerlendirme Formu ön lisans ve lisans düzeyinde ayrı ayrı hazırlanmış ve bu form öğrencilerle paylaşılarak Bologna Ders Değerlendirme Sonuçları ortaya konulmuştur.

TDI 195 Türk Dili I dersi, öğrencilerimize uzaktan eğitim ile verilmektedir. Bu dersi alan öğrenciler, dersleri elektronik ortamda takip etmektedirler. Öğrenciler, ara sınav ve dönem sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.

TDI 195 Türk Dili I dersi, uzaktan eğitim üzerinden verildiği için öğrenciler her hafta belirli gün ve saatte derslerini canlı olarak izleme imkânı bulmuştur. Bununla birlikte, öğrencilerimiz dönem sonuna kadar  haftalık bazdaki ders konularını kayıttan da izleyebilmiştir.

Dönem sonunda yapılan anket sonuçları genel olarak incelendiğinde, öğrencilerin derse yönelik yüksek düzeyde olumlu görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Anket değerlendirme sonuçları her bir soruya yönelik oluşturulan pasta grafikleri ile aşağıda sunulmuştur.

Rektörlük Türk Dili Bölümü Başkanlığı